www.lagarto.cz
Grafické studio Lagarto
global3000-cukrovinky.eu
Global 3000 a cukrovinky
www.zdravi.org
O zdraví
obchod.lagarto.cz
Internetový obchod
www.avon-styl.cz
Avon a módní doplňky
 
Kč 0,00
Detail produktu

Univerzální odmašťovač Codi Energic bez pumpičky

Kód zboží : 403912
Cena:  195 Kč
Zboží je vyprodáno.

Rozpouští všechny druhy tuků i zašlou mastnou špínu na každém povrchu. Odstraňuje mastné skvrny z oděvů, potahů, koberců.
Univerzální odmašťovač Codi Energic bez pumpičky
Popis výrobku
Přípravek rozpouští všechny druhy tuků i zašlou mastnou špínu na jakémkoliv povrchu.

Zázrak proti mastnotě:
- neocenitelný pomocník při úklidu v kuchyni (odmaštění sporáků, dlaždic, obkladů, podlahových krytin), v koupelně atd.
- velmi účinně odstraňuje mastné skvrny z oděvů, potahových látek či koberců
- dokonale bělí záclony
- čistí součástky strojů a motory aut

Návod k použití:
Na odolné skvrny jako tuk, olej, zašlé límce a manžety, aplikujte odmašťovač přímo na znečištěné místo, mírně promněte a vyperte v ruce nebo v pračce. Stejný postup zachovejte při čištění koberců a potahů. Přípravek lze použít na všechny stálobarevné látky kromě vlny!


OZNAČENÍ NA VÝROBKU:
Signální slovo: Nebezpečí
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H315 Dráždí kůži
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501: Odstraňte obsah/obal …
EUH2018: Obsahuje kvartérní sloučeninu. Může vyvolat alergickou reakci.
Informace o výrobku
Návod k použití:
Na odolné skvrny jako tuk, olej, zašlé límce a manžety, aplikujte odmašťovač přímo na znečištěné místo, mírně promněte a vyperte v ruce nebo v pračce. Stejný postup zachovejte při čištění koberců a potahů. Přípravek lze použít na všechny stálobarevné látky kromě vlny!
Obsah:
750 ml
Dodavatel:
FINCLUB plus, a.s., Vendryně 144, 739 94 Vendryně, Česká republika
Pozor - přípravek lze použít na všechny stálobarevné látky kromě vlny!
O nás
Internetový obchod

Tel.: +420 608 848 090
E-mail:
Způsob platby
platbyplatbyplatby