www.lagarto.cz
Grafické studio Lagarto
global3000-cukrovinky.eu
Global 3000 a cukrovinky
www.zdravi.org
O zdraví
obchod.lagarto.cz
Internetový obchod
www.avon-styl.cz
Avon a módní doplňky
 
Kč 0,00
Detail produktu

Osvěžovač vzduchu s vůní levandule bez pumpičky

Kód zboží : 404403
Cena:  220 Kč
Zboží je vyprodáno.

Jemně parfémovaný přípravek osvěžuje vzduch, účinně odstraňuje zápach cigaretového kouře.
Osvěžovač vzduchu s vůní levandule bez pumpičky
Popis výrobku
Jemně parfémovaný přípravek osvěžuje vzduch levandulovou vůní, účinně odstraňuje zápach cigaretového kouře a výparů v domácnosti.

Příjemně provoní místnost, účinkuje intenzivně ihned po použití. Nezanechává vlhké skvrny, nešpiní zdi, spolehlivě rozkládá a neutralizuje pachy.

- rozkládá a neutralizuje pachy, osvěžuje vzduch
- zanechává dlouhotrvající a příjemnou vůni
- lze nastříkat přímo na textil nebo záclony
- nezanechává skvrny na zdi


OZNAČENÍ NA VÝROBKU:
Signální slova: Varování
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501: Odstraňte obsah/obal …
Informace o výrobku
Obsah:
750 ml
Dodavatel:
FINCLUB plus, a.s., Vendryně 144, 739 94 Vendryně, Česká republika
O nás
Internetový obchod

Tel.: +420 608 848 090
E-mail:
Způsob platby
platbyplatbyplatby