www.lagarto.cz
Grafické studio Lagarto
global3000-cukrovinky.eu
Global 3000 a cukrovinky
www.zdravi.org
O zdraví
obchod.lagarto.cz
Internetový obchod
www.avon-styl.cz
Avon a módní doplňky
 
Kč 0,00

Vaše zdraví a vaše peníze

Pokud chceš něco, co jsi nikdy neměl, musíš udělat něco, co jsi ještě nikdy neudělal.

Jak zdravé je Vaše srdce?
Jak zdravé je Vaše srdce?

Nenechte se zaskočit a začněte s prevencí.

Čím je dobré začít?
Čím je dobré začít?

Je dobré nejdříve organizmus vyčistit. Základ zdraví tvoří dostatek vody, správné dýchání ....

Darujte svým blízkým zdraví!
Darujte svým blízkým zdraví!

Chcete potěšit neobyčejným dárkem? Přírodní produkty jsou vhodným dárkem.

POHLEDNICE
POHLEDNICE

Malý detail, který vždy potěší

ZDRAVI.ORG
ZDRAVI.ORG

Cesta k zdraví a financím

MOŘSKÉ HOUBY
MOŘSKÉ HOUBY

Originální dárky pro péči o tělo

KLUB GLOBAL 3000
KLUB GLOBAL 3000

Zdraví se slevou

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

1. Kdo je zodpovědný za ochranu Vašich osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je provozovatel internetového obchodu vyziva.zdravi.org:

Jitka Kopincová
Peškova 517
403 31 Ústí nad Labem
IČ 46730648
tel.: +420 603 193 647
e-mail:

2. Které údaje a za jakým účelem od Vás získáváme

a) Údaje shromažďované z právního titulu za účelem plnění Kupní smlouvy a plnění požadavků Zákona o účetnictví:
- jméno, příjmení, doručovací a fakturační adresa, název firmy, IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail,
- objednané zboží, údaje k objednávce o platbách, reklamacích a vrácení zboží.

Pokud nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme schopni Vám zboží prodat, protože bychom tím porušili zákon.

b) Údaje shromažďované z titulu oprávněného zájmu za účelem zajištění bezpečnosti Vašich údajů a zlepšení komfortu nakupování:

Údaje nutné k vytvoření Vašeho uživatelského účtu (vytvoření účtu je dobrovolné, k nákupu není tento účet bezpodmínečně nutný):
- e-mail a heslo (slouží k ověření Vaší identity při přihlašování k uživatelskému účtu),
- údaje pro předvyplnění hlavičky Vaší objednávky při opakovaných nákupech.

Uživatelský účet Vám usnadní pořízení objednávky automatickým předvyplněním některých jejich údajů, sledování historie Vašich objednávek, sledování stavu objednávky a procesu jejího doručování.

Uživatelský účet můžete kdykoli zrušit v sekci Můj účet. Tím Váš uživatelský účet zanikne spolu se všemi jeho údaji. I poté, co svou registraci zrušíte, budeme dále evidovat Vaše objednávky a faktury viz článek 2. odstavec a) a článek 5., abychom neporušili zákon.

Cookies nutné pro funkci programu affiliate:
Jde o malé soubory, které ukládáme do Vašeho počítače v případě, že jste na náš e-shop přišli z internetového odkazu partnera. Partner pak může být za Vaše nákupy odměňován, protože náš e-shop na internetu propaguje a přivádí nám tím zákazníky.
Žádné osobní ani jiné cookies nepoužíváme, a proto k užívání cookies nepotřebujeme Váš souhlas.

c) Údaje vyžadující Váš souhlas:
- souhlas se zasíláním novinek (souhlas je dobrovolný, nemusíte jej poskytnout).

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme zasílat e-mailové zprávy o tom, co je nového v našem e-shopu. E-maily rozesíláme maximálně jednou měsíčně. Souhlas se zasíláním můžete kdykoli odvolat v sekci Můj účet.

3. Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme

Vaše osobní údaje používáme:
a) k účelům uvedeným v článku 2.,
b) pro komunikaci s Vámi a k odpovědím na Vaše dotazy a připomínky,
c) anonymizované údaje (údaje, ze kterých není poznat Vaše identita) můžeme libovolně použít k vedení našich statistik, analýze chování zákazníků obecně, ke zlepšování našich služeb a uchovávat je libovolnou dobu.

Jiným způsobem Vaše osobní údaje nezpracováváme a nepoužíváme je k automatickému rozhodování ani k Vašemu profilování.

4. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytně nutné k plnění účelu, pro který byly získány (viz článek 2.), pokud to zákony nevyžadují jinak.

5. Komu můžeme Vaše osobní údaje poskytnout

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout dalším subjektům:

a) zpracovatelům pro zajištění výše popsaných účelů (článek 2.). Zpracovatelé mohou použít Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění daného účelu.
Jde zejména o:
- poskytovatele účetních služeb,
- poskytovatele hostingových a serverových služeb,
- služby programátora,
- služby doručení zásilky,

b) státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ...) a to pouze v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

6. Jaké jsou ve vztahu k osobním údajům Vaše povinnosti

Vaší povinností je:
- uvádět své osobní údaje vždy správně a pravdivě,
- na objednávkách a při komunikaci s námi musíte uvádět vždy své aktuální údaje,
- chránit své přístupové údaje, aby nedošlo k jejich zneužití.

V případě změn byste měli včas aktualizovat i svůj uživatelský účet. Předejdete tomu, že se na objednávku dostanou staré neplatné údaje a Vy je zapomenete opravit.

7. Jaká jsou ve vztahu k osobním údajům Vaše práva

Vaše práva podle platných zákonů:
- právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme,
- právo na opravu těchto údajů,
- právo na jejich vymazání nebo blokování,
- právo vznést námitku proti zpracování dat podle článku 2. odstavec b),
- právo na přenositelnost (právo získat své údaje v běžném, strojově čitelném formátu).

Pro uplatnění těchto práv je třeba nám napsat písemnou žádost na naše kontaktní údaje uvedené v článku 1. Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Z důvodu složitosti lze dobu prodloužit o další dva měsíce.

- právo podat stížnost

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete kdykoli obrátit se stížností na dozorový úřad, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Datum účinnosti: 25.5.2018
Poznámka:
Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou měnit. Pokud obsah dokumenu změníme, budeme datum účinnosti aktualizovat.

O nás
Internetový obchod

Tel.: +420 608 848 090
E-mail:
Způsob platby
platbyplatbyplatby